Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa upisalo je dana 6. i 8. travnja 2011. preddiplomske sveučilišne studijske programe sestrinstva, primaljstva, fizioterapije, radiološke tehnologije i medicinske laboratorijske dijagnostike u Upisnik studijskih programa.

Za izvođenje navedenih studijskih programa u ovom trenutku nisu predviđena sredstva iz državnog proračuna. Odluku o cijeni studija i iznosu participacije svih studenata (pristupnici kroz sustav državne mature i pristupnici kroz razredbeni ispit) donosi Senat Sveučilišta u Splitu.

Dodatne informacije