Upisi će se vršiti dana 26. i 27. svibnja 2011. od 11:00 do 14:00 sati na Medicinskom fakultetu u Splitu, referada za stručne studije.

Dodatne informacije