Frane Mihanović, mag. med. rad. održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje višeg predavača.

Predavanje će se održati dana 12. srpnja 2011. (utorak) u 13 sati, u zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31, u velikoj predavaonici na 5. katu.

Dodatne informacije