Pozivaju se pristupnici s konačnih rang lista državne mature Središnjeg prijavnog ureda u jesenskom roku koji su zainteresirani za upis na prijavljeni studijski program da podnesu zamolbe za naknadni upis do srijede, 21. rujna 2011., do 14:00.

Cjelokupnu obavijest možete preuzeti ovdje.

Dodatne informacije