Pozivaju se pristupnici s konačnih rang lista državne mature Središnjeg prijavnog ureda u jesenskom roku koji su zainteresirani za upis na prijavljeni studijski program da podnesu zamolbe za naknadni upis na studijske programe Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija do petka, 23. rujna 2011., do 14:00.

 

Cjelokupna obavijest se nalazi ovdje.

Dodatne informacije