Akademska godina 2011./2012. za sve studijske programe (stručni studiji, preddiplomski sveučilišni studiji i diplomski sveučilišni studij) počinje 3. listopada 2011.

 

Planovi turnusa nastave te izvedbeni planovi predmeta nalaze se u izborniku "Nastava".

 

Dodatne informacije