Mole se studenti Ana Eterović, Ivan Vidović, Ani Vukasović i Mara Vulić da na svojim bivšim fakultetima žurno odjave studetske iskaznice, jer im u protivnome ne možemo izraditi nove.

Također, moli se student Nikola Tijardović da Studentskoj referadi žurno dostavi svoj JMBG.

Dodatne informacije