Mr. sc. Darijo Radović, dr.med. održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje višeg predavača.

Predavanje će se održati dana 2. prosinca 2011. (petak) u 9 sati, u zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31, u predavaonici na 3. katu.

Tema nastupnog predavanja je "PET/CT u dijagnostici tumora i upala".

Dodatne informacije