Rahela Orlandini, dipl. med. techn, održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača.

Predavanje će se održati dana 20. prosinca 2011. (utorak) u 9:45 sati, u zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31, u predavaonici na 3. katu.

Tema nastupnog predavanja je "Upravljanje rizicima za nastanak infekcije kod bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja".

Dodatne informacije