Matea Šarić, dipl. med. techn, održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača.

Predavanje će se održati dana 20. prosinca 2011. (utorak) u 10:30 sati, u zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31, u predavaonici na 3. katu.

Tema nastupnog predavanja je "Stavovi i znanja zdravstvenih djelatnika o zlostavljanju i zapuštanju djece".

Dodatne informacije