Sveučilišni odjel zdravstvenih studija je postao sudionik projekta Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), što ima za posljedicu promjena nekih pravila o prijavi i odjavi ispita.

Navedena pravila za prijavu i odjavu ispita se odnose samo na prve godine preddiplomskih studija.

PRIJAVA ISPITA

  • Ispit se prijavljuje isključivo putem Studomata (nema više "klasičnog" načina prijave prijavnicom);
  • Studomatu se pristupa preko Web stranice Odjela, poveznica se nalazi s desne strane na vrhu stranice.

PRIJAVLJIVANJE ISPITA PUTEM ISVU SUSTAVA (STUDOMATA)

  • studenti su dobili aktivacijske kodove za rad sa Studomatom;
  • studenti preko svojih kodova mogu prijaviti i odjaviti ispit;
  • ispit se prijavljuje najkasnije 7 dana prije termina određenog za ispit;
  • ako student u određenom roku ne prijavi ispit preko Studomata tada nema pravo izlaska na ispit;
  • krajnji rok za odjavu ispita je 24 sata prije termina održavanja ispita;
  • prijava ispita preko Studomata počinje od predmeta BIOFIZIKA koji će se održati 03.03.2012.

ODJAVA ISPITA

  • student može ispit odjaviti do 24 sata prije termina održavanja ispita preko Studomata;
  • ukoliko student ne pristupi ispitu, a prethodno ga ne odjavi na navedeni način, smatrat će se kao da student nije položio ispit te mu se unosi ocjena nedovoljan, i računa mu se pad ispita.

 

Dodatne informacije