Mr. sc. Ana Čarić, dr. med., održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje višeg predavača.

Predavanje će se održati dana 15. ožujka 2012. (četvrtak) u 13:00 sati, u knjižnici Zavoda za radiologiju KBC-a Split, 2. kat, Firule.

Tema nastupnog predavanja je "Radiološka anatomija skeletnog sustava".

Dodatne informacije