Matea Šarić, dipl. med. techn, održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača.

Predavanje će se

...

Rahela Orlandini, dipl. med. techn, održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje

...

Ante Buljubašić, dipl. med. techn, održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje

...

Mr. sc. Darijo Radović, dr.med. održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje višeg

...

Studenti/ce zbog ispitnih obaveza za dan 15.11.(utorak) nisu u mogućnosti biti na nastavi TZK-e, te se

...

Obavještavaju se studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija da će se, počevši od srijede, 2.

...

Obavještavaju se studentice preddiplomskih studijskih programa da će se aerobik održati u petak

...

Mole se studenti Ana Eterović, Ivan Vidović, Ani Vukasović i Mara Vulić da na svojim bivšim

...

 

Povodom početka akademske godine 2011./2012., te početka izvođenja novih preddiplomskih

...

Za studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, vježbe iz predmeta

...

Dodatne informacije