Pozivaju se pristupnici/e koji su položili razredbeni ispit za preddiplomski sveučilišni studij
...

 

Akademska godina 2011./2012. za sve studijske programe (stručni studiji, preddiplomski sveučilišni

...

Obavještavaju se pristupnici s Državne mature koji su podnijeli zamolbe za naknadni upis da se

...

Pozivaju se pristupnici s konačnih rang lista državne mature Središnjeg prijavnog ureda u

...

Obavještavaju se pristupnici s Državne mature koji su podnijeli zamolbe za naknadni upis da se

...

Pozivaju se pristupnici s konačnih rang lista državne mature Središnjeg prijavnog ureda u

...

Obavještavaju se zainteresirani pristupnici o terminima za podnošenje prijave za upis na diplomski

...

Obavještavaju se pristupnici iz sustava državne mature da je otvoren jesenski rok za prijavu

...

Dodatne informacije