Temeljem Odluke Vlade RH, Klasa 602-04/12-01/01, Ur. broj: 5030104-12-1 od 17. svibnja 2012. pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Sukladno tome, studenti koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, upisuju ga bez subvencije i dužni su platiti puni iznos participacije.

U prilogu navedene studente, od kojih su neki dostavili brojeve telefona/mobilnih uređaja na koje nisu dostupni, ovim putem molimo neka se žurno jave u referadu Odjela radi reguliranja svojih prava i obveza.

Popis studenata

Dodatne informacije