Odluka o dodjeli stipendija Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2012./2013.