Pristupnici programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) za stjecanje jednog od uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA, koji su pravodobno podnijeli prijavu za upis razlikovnog modula u ak. god. 2012./13., a kojima njihova visoka učilišta nisu izdala potvrdu o izjednačavanju stručnog naziva s akademskim nazivom i prijepis ocjena (zbog kratkoće vremena) moraju ishoditi potvrdu i predati ju u referadu Odjela najkasnije do petka 24. svibnja 2013. u 14 sati.

Protekom navedenog roka, prijave pristupnika koji nisu dostavili potvrdu smatrat će se nepotpunima te se neće uzeti u razmatranje u daljnjem postupku evaluacije pristupnika.

Rang lista pristupnika koji ostvaruju pravo upisa razlikovnog modula objavit će se tijekom ponedjeljka 27. svibnja 2013. na web stranicama Odjela.

                                                                                        Uprava