Studentski izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija održat će se dana 29. svibnja 2018. godine (utorak) na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u vremenu od 08:00  do 20:00 sati, u prostorima Vijećnice Odjela, na V. katu Zgrade "Tri fakulteta".

NOVO:

Odluka o usvajanju zapisnika

Odluka o pravovaljanosti kandidacijskih lista

Kandidacijska lista predlagatelja Nevena Vukorepe

Kandidacijska lista predlagateljice Andree Krolo

Prilozi:

Odluka o raspisivanju izbora

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva

Kandidacijska lista

Lista podrške

Pravilnik za provedbu studentskih izbora Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu