Obavijest o nastupnom predavanju pristupnice dr. sc. Nade Bilopavlović.