Studenti koji su ostvarili pravo na upis prve godine sveučilišnih preddiplomskih studija temeljem rezultata Državne mature na jesenskom roku,

trebaju doći u petak 21. rujna 2018. godine u učionicu F-401 na 4. katu Zgrade tri fakulteta, u 11.00 sati.

Upute za upis.

Dodatne informacije