Povjerenstvo za akademsko priznavanje razdoblja studija i prijelaz na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Stručno vijeće Odjela donose:

Rang listu s prosjekom ocjena pristupnika u postupku priznavanja razdoblja studija i prijelaza na Sveučilišni Odjel zdravstvenih studija.

Sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju razdoblja studija i prijelaz na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, studij Fizioterapija, pravo upisa ostvaruju prvo dvoje pristupnika:

  1. Marin Baučić, prosjek ostvaren na studiju 4,06
  2. Vinka Rožić, prosjek ostvaren na studiju 3,88 
  3. Daniela Dragić, prosjek ostvaren na studiju 3,71

Dodatne informacije