Obavještavaju se studenti prve godine diplomskih studija da nastava iz kolegija „Informacijski sustavi u zdravstvu“ počinje u utorak 9. listopada 2018. godine u 15:30 h u predavaonici A529, na Medicinskom fakultetu, zgrada A, 5. kat, informatička učionica.

Upute za uvid u detaljan raspored pojedinog kolegija, studenti mogu naći na slijedećem linku https://ozs.unist.hr/nastava/raspored.

Prije početka nastave, studenti trebaju doći u studentsku referadu preuzeti dokument s AAI@Eduhr lozinkom.

Dodatne informacije