Sukladno Pravilniku o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na Sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima, pozivamo Vas da dostavite 5 tema za završni/diplomski rad za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije najkasnije do 11. siječnja 2019. godine.

Molimo Vas da navedete studijski program za koji predlažete teme završnih/diplomskih radova. Jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše petorici studenata. Mentor za izradu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu te nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti Mentor za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu Mentor može biti i nastavnik s druge visokoobrazovne sastavnice koji sudjeluje u nastavi na Odjelu, u kojem slučaju ostali članovi Povjerenstva moraju biti nastavnici Odjela U Povjerenstvu za obranu diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela. Student može kao sumentora predložiti nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji ne sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu, uz obrazloženu zamolbu Stručnom vijeću. U slučaju uvažavanja prijedloga, Stručno vijeće će za mentora imenovati nastavnika Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a za sumentora potvrditi predloženog nastavnika.

Dodatne informacije