Objavljen je drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u
okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.

http://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/novosti/artmid/2569/articleid/12057/natje%C4%8Daj-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-erasmus-programa-u-ljetnom-semestru-akademske-godine-20182019-drugi-krug

U okviru ovog natječaja jedna je novost.
Naime, nastavno osoblje može prijaviti kombiniranu mobilnost
podučavanje/osposobljavanje. Ovaj tip prijave se vodi kao podučavanje te se sukladno
navedenoj aktivnosti popunjava natječajna dokumentacija. 

U kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati
na 4 sata/tjedan. 

Za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja i za
kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje naglasak je na razvijanju
pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma.

Potpune i potpisane prijave potrebno je poslati e-mailom, u pdf formatu, u jednom
dokumentu i donijeti ih osobno/poslati poštom. Navedeno je dodatno naznačeno u
tekstu natječaja.

Osoblje kojemu je već odobrena prijava u okviru natječajne godine 2018. ne može
podnijeti prijavu na ovaj natječaj.

Dodatne informacije