Zbog tehničkih problema, ponavljamo Poziv za dostavu tema za završni/ diplomski rad za akademsku godinu 2018./2019.

 

  • Rok dostave novih tema u studentsku referadu 11. veljače 2019.
  • Rok za dostavu zapisnika odjela u studentsku referadu 26. veljače 2019.
  • Rok za objavu tema na web stranici Odjela 28. veljače 2019.

Sukladno Pravilniku o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na Sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima, jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše petorici studenata.

 

Mentor za izradu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu te nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti

 

Mentor za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu

 

Mentor može biti i nastavnik s druge visokoobrazovne sastavnice koji sudjeluje u nastavi na Odjelu, u kojem slučaju ostali članovi Povjerenstva moraju biti nastavnici Odjela

 

U Povjerenstvu za obranu diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela.

 

Student može kao sumentora predložiti nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji ne sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu, uz obrazloženu zamolbu Stručnom vijeću.  U slučaju uvažavanja prijedloga, Stručno vijeće će za mentora imenovati nastavnika Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a za sumentora potvrditi predloženog nastavnika.

Dodatne informacije