Važne obavijesti

Rasporedi turnusa nastave za ak. god. 2018./2019. objavljeni su u rubrici
"Nastava" u okviru pojedinog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studijskog programa.

U periodu od 30. srpnja do 22. kolovoza 2018. studentska referada neće raditi zbog korištenja godišnjeg odmora.

Uvid u ispite doc. dr. sc. Vesne Antičević održati će se dana 27.07.2018. u 10.30 u uredu na 4. katu.

Dodatne informacije