Važne obavijesti

NOVO!!!

RANGLISTA

Upis u 1. godinu diplomskog studija Sestrinstvo će se obaviti 24.09.2014. u 13:00. 3. kat Sveučilišne knjižnice.

UVJETI UPISA

 1. Završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.
 2. Završen preddiplomski stručni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.
 3. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4 i više.
 4. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom triju sveučilišnih nastavnika.
 5. Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije ili stručnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.

PRIJAVE ZA UPIS

Obrazac prijave za upis kandidati mogu preuzeti u studentskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija. Osim prijave za upis, kandidati su dužni priložiti:

 • svjedodžbu o završenom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • prijepis položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena u izvorniku;
 • potvrda o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO,FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA s prosjekom ocjena;
 • preporuke nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena s preddiplomske razine niži od 4.0);
 • rodni list ili vjenčani list ako je došlo do izmjena prezimena u izvorniku;
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o uplati naknade za trošak razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn.

Prijave za upis dostavljaju se u Studentsku referadu od 8. rujna do 12. rujna 2014. godine do 14:00 sati na adresi:

SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 31

p.p. 464

21 000 Split

S naznakom: Diplomski sveučilišni studij

ŠKOLARINA

Ukupna školarina diplomskog studija iznosi 32.000,00 kuna. Studij se izvodi tijekom tri akademske godine jer je ustrojen kao izvanredni studij. Program jedne godine studija raspoređen je na jednu i pol akademsku godinu, pri čemu se u svakoj godini stječe 40 bodova ECTS.

Potrebno je izvršiti uplatu školarine za prvu godinu koja iznosi 12.000,00 kuna (iznos preostalih rata školarine iznosi od po 10.000 kuna prilikom upisa II. i III. godine), na žiro račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija IBAN broj: HR8623300031100025103 s naznakom “školarina OZS”, model 02, poziv na broj 720.

UPISI

Povjerenstvo za upis donosi rang listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju rang liste, do popunjavanja upisne kvote od 20 studenata.

Napomena: u ak. god. 2014./15. nastava na studijskom programu će se organizirati ukoliko po svakom studiju bude minimalno po 10 upisanih studenata.

 

Lista će se objaviti 22. rujna 2014. na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija

Termin upisa pristupnika objavit će se naknadno.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • dvije fotografije formata 35mm  x 45mm;
 • potvrdu o uplati iznosa od 400,00 kuna (troškovi upisa);
 • potvrda u uplati školarine.

INFORMACIJE

Detaljnija objašnjenja za svaki studijski program te informacije o upisima mogu se pronaći na web stranici: http://ozs.unist.hr ili u Studenskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, tel: 021/564 806, 564 807.

Radno vrijeme dežurne službe Odjela za studente je 28. srpnja 2014. od 10:00 do 12:00 sati.

U razdoblju do 20. kolovoza 2014. zaposlenici Odjela sukladno kalendaru Sveučilišta u Splitu koriste godišnji odmor.

Prof. dr. sc. Tomislav Kilić, prorektor za informatičku logistiku i tehnički razvoj te nastavnu djelatnost Sveučilišta u Splitu odgovorio je na upit vezano za plaćanje završne tzv. „četvrte“ godine studija ili ranije zvane apsolventske godine.

Upit prof. Kliliću:

Svakodnevno imamo upite studenata koji će upisati 4. godinu studija. Imamo studente koji će u 4. godini studija upisati samo završni rad koji ima 11 ECTS bodova, a imamo i studente koji prenose nekoliko predmeta pa i završni rad i to bi bilo ukupno 19 ECTS bodova na upisu u 4. godinu studija.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

Prema Ugovoru s MZOS-om studenti imaju pravo na participaciju onoliko godina koliko traje studij, u vašem slučaju to je tri godine, a nakon toga trebaju plaćati participaciju prema Odluci Senata.

Temeljem članka  13. Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Stručno vijeće Odjela, svojoj devetoj redovitoj sjednici u ak. god. 2013./14. održanoj dana 27. lipnja 2014., donosi

ODLUKU

 1. Student koji je ostvario pravo na upis u određeni preddiplomski sveučilišni studij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu sukladno plasmanu na listi rezultata Državne mature, dužan je pristupiti tom upisu u točno naznačeno vrijeme, objavljeno na službenim web stranicama Odjela, u protivnom se smatra kako je odustao o upisa.
 2. U slučaju neupisa pristupnika iz točke I. ove Odluke (koji su ostvarili pravo na upis i nalaze se na rang listi Državne mature unutar upisne kvote preddiplomskih studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu), za upis na nepopunjena mjesta na svakom studijskom programu pristupit će se prozivci (tzv. spuštanju crte rang liste) pristupnika koji su rangirani ispod posljednjeg upisanog s rang liste svakog studija dana 23. srpnja 2014. (srijeda) u 9 sati.
 3. Svi zainteresirani pristupnici dužni su popuniti zamolbu, koju će osobno priložiti prilikom prozivke svoga imena u navedenom terminu, temeljem čega stječu pravo na upis na slobodno upisno mjesto. Obrazac zamolbe možete preuzeti ovdje.
 4. Neće se uvažavati zamolbe za upis pristupnika koji u navedeno vrijeme nisu nazočili prozivci, premda su bili bolje plasirani na rang listi Državne mature od onih koji su nazočili i predali zamolbu.
 5. Pristupnici na prozivci trebaju ponijeti svu potrebnu dokumentaciju navedenu na web stranicama Odjela uključujući i novčani iznos potreban za troškove upisnine, jer će se upis obaviti istog dana 23. srpnja 2014.

Dodatne informacije