Važne obavijesti

Ponovnim upitom prof. Tomislava Kilića  da li studenti trebaju plaćati participaciju u troškovima studija u ak. god. 2014./2015. ako im je samo ostao nepoložen Završni rad, dobili smo odgovor da se primjenjuje točka 2. Odluke senata prema kojoj ne plaćaju participaciju već samo troškove upisa.

SVI DIPLOMSKI STUDIJ (UPIS U 2. GODINU)

 • 15. 09. 2014. - 9:30 sati, Sem. 1., 4. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (uplatiti prvu ratu 5 000,00 kn i troškove upisa 350,00 kn)

DIPLOMSKI SESTRINSTVO (UPIS U 3. GODINU)

 • 16. 09. 2014. - 9:30 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (uplatiti prvu ratu 5 000,00 kn i troškove upisa 350,00 kn)

SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO (UPIS U 2. GODINU)

 • 22. 09. 2014. – 9:00 sati, Sem. 5, 5. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (Studenti koji su položili 60 ECTS)
  (Uplatiti troškove upisa 350,00 kn)

FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEH. I MED. LAB. DIJAGNOSTIKA (UPIS U 2. GODINU)

 • 23. 09. 2014. – 9:00 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (Studenti koji su položili 60 ECTS)
  (Uplatiti troškove upisa 350,00 kn)

SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO (UPIS U 3. GODINU)

 • 24. 09. 2014. – 9:00 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (Studenti koji su položili 60 ECTS)
  (Uplatiti troškove upisa 350,00 kn)

FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEH. I MED. LAB. DIJAGNOSTIKA (UPIS U 3. GODINU)

 • 25. 09. 2014. – 9:00 sati, Sem. 2, 4. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (Studenti koji su položili 60 ECTS)
  (Uplatiti troškove upisa 350,00 kn)

SESTRINSTVO, PRIMALJSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEH. I MED. LAB. DIJAGNOSTIKA (UPIS U 3. GODINU)

 • 26. 09. 2014. – 9:00 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31. (student koji nisu položili 60 ECTS)
  (Uplatiti troškove upisa 350,00 kn)

Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks u kojem su upisane sve ocjene, uplatnicu na kojoj je vidljiva uplata o troškovima upisa. Student koji nisu položili 60 ECTS bodova plaćaju školarinu razmjerno položenim ECTS bodovima po odluci Sveučilišta u Splitu.

 

NOVO!!!

RANGLISTA

Upis u 1. godinu diplomskog studija Sestrinstvo će se obaviti 24.09.2014. u 13:00. 3. kat Sveučilišne knjižnice.

UVJETI UPISA

 1. Završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.
 2. Završen preddiplomski stručni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.
 3. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4 i više.
 4. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom triju sveučilišnih nastavnika.
 5. Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije ili stručnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.

PRIJAVE ZA UPIS

Obrazac prijave za upis kandidati mogu preuzeti u studentskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija. Osim prijave za upis, kandidati su dužni priložiti:

 • svjedodžbu o završenom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • prijepis položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena u izvorniku;
 • potvrda o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO,FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA s prosjekom ocjena;
 • preporuke nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena s preddiplomske razine niži od 4.0);
 • rodni list ili vjenčani list ako je došlo do izmjena prezimena u izvorniku;
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o uplati naknade za trošak razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn.

Prijave za upis dostavljaju se u Studentsku referadu od 8. rujna do 12. rujna 2014. godine do 14:00 sati na adresi:

SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 31

p.p. 464

21 000 Split

S naznakom: Diplomski sveučilišni studij

ŠKOLARINA

Ukupna školarina diplomskog studija iznosi 32.000,00 kuna. Studij se izvodi tijekom tri akademske godine jer je ustrojen kao izvanredni studij. Program jedne godine studija raspoređen je na jednu i pol akademsku godinu, pri čemu se u svakoj godini stječe 40 bodova ECTS.

Potrebno je izvršiti uplatu školarine za prvu godinu koja iznosi 12.000,00 kuna (iznos preostalih rata školarine iznosi od po 10.000 kuna prilikom upisa II. i III. godine), na žiro račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija IBAN broj: HR8623300031100025103 s naznakom “školarina OZS”, model 02, poziv na broj 720.

UPISI

Povjerenstvo za upis donosi rang listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju rang liste, do popunjavanja upisne kvote od 20 studenata.

Napomena: u ak. god. 2014./15. nastava na studijskom programu će se organizirati ukoliko po svakom studiju bude minimalno po 10 upisanih studenata.

 

Lista će se objaviti 22. rujna 2014. na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija

Termin upisa pristupnika objavit će se naknadno.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • dvije fotografije formata 35mm  x 45mm;
 • potvrdu o uplati iznosa od 400,00 kuna (troškovi upisa);
 • potvrda u uplati školarine.

INFORMACIJE

Detaljnija objašnjenja za svaki studijski program te informacije o upisima mogu se pronaći na web stranici: http://ozs.unist.hr ili u Studenskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, tel: 021/564 806, 564 807.

Radno vrijeme dežurne službe Odjela za studente je 28. srpnja 2014. od 10:00 do 12:00 sati.

U razdoblju do 20. kolovoza 2014. zaposlenici Odjela sukladno kalendaru Sveučilišta u Splitu koriste godišnji odmor.

Dodatne informacije