Važne obavijesti

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

klasa: 003-08/14-01/00001
ur. broj: 2181-228-06-14-0001

Split, 1. srpnja 2014.


Predmet: JAVNI POZIV ZA IZBOR ŠEFOVA KATEDRI SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016.


Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 27. lipnja 2014., pokreće se postupak za izbor šefova katedri Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016., na sljedećim katedrama:

1) Katedra za sestrinstvo
2) Katedra za fizioterapiju
3) Katedra za radiološku tehnologiju
4) Katedra za primaljstvo
5) Katedra za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
6) Katedra za društveno-humanističke znanosti

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre.


Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela.

„Šefa  katedre i njegovog zamjenika biraju tajnim glasovanjem članovi katedre, a odluka se donosi većinom nazočnih članova katedre.“

Prijave koje uključuju program rada Katedre, primaju se u roku od 8 dana od objave Poziva u tajništvo OZS-a. Zaprimljene prijave dostavit će se tajnicima svake katedre na provođenje postupka izbora.

Zapisnike sastanaka katedri i programe radova predloženika za šefa svake katedre dostavite do 23. srpnja 2014. tajnici pročelnika, gđi Mariji Kulić.

Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stipan Janković, s.r.

 

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa preko razredbenog postupka održat će se 18.06.2014. u 10:00 sati, na 3. katu zgrade Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31, Split.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa

Upute za upis

 

Razredbeni ispit za preddiplomske sveučilišne studije sestrinstva, primaljstva, fizioterapije, radiološke tehnologije i medicinsko laboratorijske dijagnostike (za pristupnike starije od 24 godine) će se održati dana 16 .06. 2014. u 12:30 sati u prostorijama Sveučilišne knjižnice prema rasporedu u prilogu.

 

Raspored održavanja razredbenog ispita

Upis će se obaviti 2. lipnja 2014. u 8:30 sati u Vijećnici na 3. katu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Prilikom upisa potrebno je imati:

- Dvije fotografije formata 35x45;

- Potvrdu o uplaćenoj školarini u iznosu od 6.000,00 kuna;

- Potvrdu o uplati u iznosu od 200,00 kuna (troškovi upisa).

Studenti koji su ostvarili pravo upisa

 1. ŠARLIJA JOSIPA
 2. MRŠA JURAJ
 3. KOVAČ IVANA
 4. MATEJIĆ SAŠA
 5. PUPIĆ VURILJ JOSIPA
 6. VIDOVIĆ MARTINA
 7. PAŠTAR ANĐELA
 8. SULE ZDENKA
 9. FREDOTOVIĆ SRĐANA
 10. VUČKOVIĆ LUKA
 11. VIDOVIĆ ZORAN
 12. TREBOTIĆ MARINA
 13. KLARIĆ MARIO
 14. BLAŽEVIĆ BANDOV HRVOJE
 15. PETROVIĆ ADRIJANA
 16. PAUNOVIĆ JULIJANA
 17. HORVATINEC DRAŽEN
 18. VRANJEŠ ANITA
 19. MILJAK JELENA
 20. KOVAČIĆ ŽELJKA
 21. ČUKLJEVIĆ LIDIJA

Dodatne informacije