Važne obavijesti

UVJETI UPISA

1.    Završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.

2.    Završen preddiplomski stručni studij sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.

3.    Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4 i više.

4.    Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom triju sveučilišnih nastavnika.

5.    Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.

 

RAZREDBENI POSTUPAK:

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije ili stručnog studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.

 

PRIJAVE ZA UPIS

Obrazac prijave za upis kandidati mogu preuzeti u studentskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija ili putem web stranice. Osim prijave za upis, kandidati su dužni priložiti:

 • svjedodžbu o završenom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • prijepis položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena u izvorniku;
 • potvrda o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO,FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA s prosjekom ocjena;
 • preporuke nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena s preddiplomske razine niži od 4.0);
 • rodni list ili vjenčani list ako je došlo do izmjena prezimena u izvorniku;
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o uplati naknade za trošak razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn.

Prijave za upis dostavljaju se u Studentsku referadu od 7. rujna do 11. rujna 2015. godine do 14:00 sati na adresi:

SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 31

p.p. 464

21 000 Split

S naznakom: Diplomski sveučilišni studij

 

ŠKOLARINA

Ukupna školarina diplomskog studija iznosi 32.000,00 kuna. Studij se izvodi tijekom tri akademske godine jer je ustrojen kao izvanredni studij. Program jedne godine studija raspoređen je na jednu i pol akademsku godinu, pri čemu se u svakoj godini stječe 40 bodova ECTS.

Prilikom ostvarivanja prava na upis, potrebno je izvršiti uplatu školarine za prvu godinu koja iznosi 12.000,00 kuna (iznos preostalih rata školarine iznosi od po 10.000 kuna prilikom upisa II. i III. godine), na žiro račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija IBAN broj: HR8623300031100025103 s naznakom “školarina OZS”, model 02, poziv na broj 720.

 

UPISI

Povjerenstvo za upis donosi rang listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju rang liste za svaki studijski program, do popunjavanja upisne kvote od 20 studenata.

Napomena: za izvođenje nastave određenog studijskog programa u ak. god. 2015./16. potreban je  minimum 10 upisanih studenata na tom studijskom programu. U slučaju manjeg broja postoji mogućnost neizvođenja studijskog programa

Rang lista pristupnika formira se na temelju prosjeka ocjena s preddiplomske razine i razlikovnog modula, ukoliko je pristupnik polaznik razlikovnog modula.

Lista će se objaviti 15. rujna 2015. na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija http://ozs.unist.hr

Upis pristupnika obavit će se 17. rujna 2015. u 10:00 sati.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • dvije fotografije formata 35mm  x 45mm;
 • potvrdu o uplati iznosa od 400,00 kuna (troškovi upisa);
 • potvrda u uplati školarine.

 

INFORMACIJE

Detaljnija objašnjenja za svaki studijski program te informacije o upisima mogu se pronaći na web stranici: http://ozs.unist.hr ili u Studenskoj referadi Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, tel: 021/564 806, 564 807.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa u ak. god. 2015./2016. za pristupnike s državne mature obavit će se prema niže navedenom rasporedu.

SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO

 • 20. 7. 2015.  -  9:00 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31.

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA, MEDICINSKO LOAB. DIJAGNOSTIKA I FIZIOTERAPIJA

 •  21. 7. 2015. –  9:00 sati, 3. kat Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31.

NAPOMENA: Ukoliko ostane slobodnih mjesta na preddiplomskim studijskim programima, o tome ćemo Vas obavijestiti dana 22. srpnja putem ove web stranice. Upisi za eventualna preostala mjesta će se u tom slučaju obaviti 23. srpnja u 10:00 sati u prostorijama Odjela, na 3. katu Sveučilišne knjižnice.

Studenti sa sobom trebaju ponijeti:

 • Tri slike formata 35x45
 • Svjedodžbe državne mature (ako su izdate) i svjedodžbe svih razreda srednje škole (original),
 • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured),
 • rodni list (e-građanin),
 • domovnicu (e-građanin),
 • potvrdu o uplati 400,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, IBAN broj HR8623300031100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "troškovi upisa u ak. god. 2015./2016.",
 • uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine) ne starije od 30 dana,
 • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija a već su jednom iskoristili pravo besplatnog studiranja, trebaju uplatiti i prvu ratu školarine od 5.000,00 kn na isti IBAN broj kao i za troškove upisa.

 

Poštovani studenti,

kao  svake godine i ove godine u studentskom domu „Bruno Bušić“možete rezervirati smještaj za mjesec rujan,  i to za  period  od  01. rujna 2015. g. do 30. rujna 2015. g. do 12.00 sati, naravno ukoliko Vam je isti neophodan. Stoga, rezervaciju smještaja možete izvršiti u studentskom domu „Bruno Bušić“ u sobi br: 101, u periodu od 08. lipnja 2015 g  do 30. lipnja 2015 g.  Smještaj za mjesec rujan studenti mogu ostvariti jedino u studentskom domu „Bruno Bušić“, bez obzira u kojem su studentskom domu bili smješteni kroz tekuću akademsku godinu.

Napominje se da nakon navedenog roka neće biti dopušteno, niti moguće, rezervirati smještaj za mjesec rujan 2015.g.

 

Postupak  rezervacije:

Svi studenti koji žele rezervirati smještaj za mjesec rujan 2015., trebaju se obratiti u sobu 101 dom „Bruno Bušić“ uz predočenje indeksa.

Cjelokupni iznos smještaja od 400,00 kuna studenti će platiti prije samog  useljenja u dom u  mjesecu rujnu i to virmanskom uplatnicom koju će zajedno sa računom dobiti u studentskom domu „Bruno Bušić“ soba 102.

Studenti koji nisu sudjelovali u natječaju za smještaj u dom, akademska 2014/15., nemaju pravo na studentski dom u mjesecu rujnu.

Oni studenti koji ne uplate dom, neće moći useliti bez obzira na upisanu rezervaciju.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti gđi. Nevenki Buzov ili g. Toniju Kvarantanu  (soba 101, studentskog doma „Bruno Bušić“)., tel: 021 386 727.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA

I TURISTISTIČKIH POSLOVA  SC-a SPLIT

Matko  Matković

Rezultati razredbenog ispita

Upisi za studente koji su ostvarili pravo upisa preko razredbenog postupka održat će se 24. lipnja 2015. u Vijećnici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, III. kat.

Studenti sa sobom trebaju ponijeti:

 • tri slike formata 35mmx45mm
 • potvrdu o uplati 400,00kn na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, IBAN broj HR8623300031100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "troškovi upisa u ak. god. 2015./2016.",
 • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija a već su jednom iskoristili pravo besplatnog studiranja, trebaju uplatiti i prvu ratu školarine od 5.000,00 kn na isti IBAN broj kao i za troškove upisa.

Dodatne informacije