Važne obavijesti

Prijave za razredbeni ispit za preddiplomske sveučilišne studije (za pristupnike starije od 24 godine) primat će se u studentskoj referadi Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31. Sveučilišna knjižnica, od 8. lipnja 2015. do 12. lipnja 2015., u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

Sve prijave uključujući i prijave podnesene poštom moraju prispjeti na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, do dana 12. lipnja 2015. do 13:00 sati. Naknadne prijave neće se uvažavati.

Razredbeni ispit održat će se 19. lipnja 2015.

Pristupnik za razredbeni postupak podnosi prijavu koja sadrži:

  • popunjen originalan obrazac "Prijava za polaganje razredbenog ispita",
  • svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole,
  • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured),
  • izvornik (original) rodnog lista,
  • izvornik (original) domovnice
  • potvrdu o uplati 200,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, IBAN broj HR8623300031100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "Za razredbeni postupak",
  • uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine) ne starije od 30 dana,
  • pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji imaju prava utvrđena odlukom Sveučilišta u Splitu, odgovarajuće potvrde nadležne institucije,
  • pristupnici koji se pozivaju na status dijaspore (ne odnosi se na pristupnike iz Bosne i Hercegovine) o svom statusu prilažu odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidan njihov status,
  • veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika (zbog povratka predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).

Nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem razredbenom postupku.
Svi dokumenti predaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili ovjerenom prijevodu.

SVEUČILIŠTE U SPLITU, PODRUŽNICA – SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA raspisuje Natječaj za upis na Program razlikovnog modula (diferencijski ispiti)  za stjecanje jednog od uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u akademskoj godini 2015./2016. god.

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Splitu nalazi se u prilogu, s pripadajućim obrascima.

 

Natječaj za stipendije

Obrazac K1

Obrazac K2

Dodatne informacije