Važne obavijesti

Upisi na razlikovni modul će se obaviti 03.06.2013. u seminarskoj 2. na 4. katu Sveučilišne knjižnice prema rasporedu u prilogu.


Lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa

Primjer popunjene uplatnice

Pristupnici programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) za stjecanje jednog od uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA, koji su pravodobno podnijeli prijavu za upis razlikovnog modula u ak. god. 2012./13., a kojima njihova visoka učilišta nisu izdala potvrdu o izjednačavanju stručnog naziva s akademskim nazivom i prijepis ocjena (zbog kratkoće vremena) moraju ishoditi potvrdu i predati ju u referadu Odjela najkasnije do petka 24. svibnja 2013. u 14 sati.

Protekom navedenog roka, prijave pristupnika koji nisu dostavili potvrdu smatrat će se nepotpunima te se neće uzeti u razmatranje u daljnjem postupku evaluacije pristupnika.

Rang lista pristupnika koji ostvaruju pravo upisa razlikovnog modula objavit će se tijekom ponedjeljka 27. svibnja 2013. na web stranicama Odjela.

                                                                                        Uprava

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PODRUŽNICA – SVEUČILIŠNI ODJEL

ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

Za upis na  Program razlikovnog modula (diferencijski ispiti)  za stjecanje jednog od uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u akademskoj godini 2013./2014. god.

Obavještavaju se studenti dobitnici državne stipendije da obavezno pristupe potpisivanju ugovora u studentsku referadu najdalje do utorka 26.03.2013.

Napominjemo da je riječ o potpisivanju ugovora o dodjeli države stipendije isključivo za one studente – korisnike žiro računa u PBZ d.d. od prije.

Ostali dio ugovora MZOS će dostaviti naknadno najkasnije do 29. ožujka 2013. nakon što PBZ d.d. dostavi podatke o otvorenim žiro računima koji čine sastavni dio ugovora o državnoj stipendiji.

Studenti koji moraju pristupiti na potpis ugovora:

  1. Nikša Galić
  2. Nikolina Periša
  3. Paula Vrsaljko

Dodatne informacije