Važne obavijesti

Temeljem članka  13. Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Stručno vijeće Odjela, svojoj devetoj redovitoj sjednici u ak. god. 2013./14. održanoj dana 27. lipnja 2014., donosi

ODLUKU

 1. Student koji je ostvario pravo na upis u određeni preddiplomski sveučilišni studij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu sukladno plasmanu na listi rezultata Državne mature, dužan je pristupiti tom upisu u točno naznačeno vrijeme, objavljeno na službenim web stranicama Odjela, u protivnom se smatra kako je odustao o upisa.
 2. U slučaju neupisa pristupnika iz točke I. ove Odluke (koji su ostvarili pravo na upis i nalaze se na rang listi Državne mature unutar upisne kvote preddiplomskih studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu), za upis na nepopunjena mjesta na svakom studijskom programu pristupit će se prozivci (tzv. spuštanju crte rang liste) pristupnika koji su rangirani ispod posljednjeg upisanog s rang liste svakog studija dana 23. srpnja 2014. (srijeda) u 9 sati.
 3. Svi zainteresirani pristupnici dužni su popuniti zamolbu, koju će osobno priložiti prilikom prozivke svoga imena u navedenom terminu, temeljem čega stječu pravo na upis na slobodno upisno mjesto. Obrazac zamolbe možete preuzeti ovdje.
 4. Neće se uvažavati zamolbe za upis pristupnika koji u navedeno vrijeme nisu nazočili prozivci, premda su bili bolje plasirani na rang listi Državne mature od onih koji su nazočili i predali zamolbu.
 5. Pristupnici na prozivci trebaju ponijeti svu potrebnu dokumentaciju navedenu na web stranicama Odjela uključujući i novčani iznos potreban za troškove upisnine, jer će se upis obaviti istog dana 23. srpnja 2014.

Upisi u preddiplomske sveučilišne studijske programe u ak. god. 2014./2015. odvijat će u prostorijama Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija (3. kat zgrade Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31, Split) prema slijedećem rasporedu:

SESTRINSTVO: 18. srpnja u 8:30 sati

PRIMALJSTVO i FIZIOTERAPIJA: 21. srpnja u 9:00 sati

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA i MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA: 22. srpnja u 9:00 sati

Studenti koji nisu pristupili upisu u navedenom terminu upisa na konkretan studij na koji su ostvarili pravo, smatrat će se da su odustali od želje za upis na konkretan studij.

Studenti sa sobom trebaju ponijeti:

 • dvije slike formata 35x45
 • svjedodžbe državne mature i svjedodžbe svih razreda srednje škole (original),
 • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured),
 • rodni list (original),
 • domovnicu (original),
 • potvrdu o uplati 400,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, IBAN broj HR8623300031100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "troškovi upisa u ak. god. 2014./2015.",
 • uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine) ne starije od 30 dana,
 • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija a već su jednom iskoristili pravo besplatnog studiranja, trebaju uplatiti i prvu ratu školarine od 5.000,00 kn na isti IBAN broj kao i za troškove upisa.

Studenti koji nemaju upisanu odjenu iz predmeta kojih je voditelj prof. dr. sc. Mladen Rakić, trebaju donijeti indeks na upis ocjene kod Rahele Orlandini 3. kat SVK dana 08.07.2014. u 13:00 sati.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA

klasa: 003-08/14-01/00001
ur. broj: 2181-228-06-14-0001

Split, 1. srpnja 2014.


Predmet: JAVNI POZIV ZA IZBOR ŠEFOVA KATEDRI SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016.


Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 27. lipnja 2014., pokreće se postupak za izbor šefova katedri Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016., na sljedećim katedrama:

1) Katedra za sestrinstvo
2) Katedra za fizioterapiju
3) Katedra za radiološku tehnologiju
4) Katedra za primaljstvo
5) Katedra za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
6) Katedra za društveno-humanističke znanosti

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre.


Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela.

„Šefa  katedre i njegovog zamjenika biraju tajnim glasovanjem članovi katedre, a odluka se donosi većinom nazočnih članova katedre.“

Prijave koje uključuju program rada Katedre, primaju se u roku od 8 dana od objave Poziva u tajništvo OZS-a. Zaprimljene prijave dostavit će se tajnicima svake katedre na provođenje postupka izbora.

Zapisnike sastanaka katedri i programe radova predloženika za šefa svake katedre dostavite do 23. srpnja 2014. tajnici pročelnika, gđi Mariji Kulić.

Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stipan Janković, s.r.

 

Dodatne informacije