Važne obavijesti

Dana 01.12.2018. godine završava proces pripajanja Splitske banke OTP banci.

Za Sveučilište u Splitu to znači promjenu svih postojećih IBAN konstrukcija kao i promjenu SWIFT koda za plaćanja iz inozemstva.

Od 01.12.2018. banka će poslovati kao društvo sa sljedećim osnovnim podatcima:

Sukladno Pravilniku o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na Sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima, pozivamo Vas da dostavite 5 tema za završni/diplomski rad za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije najkasnije do 11. siječnja 2019. godine.

Obavještavaju se studenti prve godine diplomskih studija da nastava iz kolegija „Informacijski sustavi u zdravstvu“ počinje u utorak 9. listopada 2018. godine u 15:30 h u predavaonici A529, na Medicinskom fakultetu, zgrada A, 5. kat, informatička učionica.

Upute za uvid u detaljan raspored pojedinog kolegija, studenti mogu naći na slijedećem linku https://ozs.unist.hr/nastava/raspored.

Prije početka nastave, studenti trebaju doći u studentsku referadu preuzeti dokument s AAI@Eduhr lozinkom.

Dr. se. Daniela Šupe Domić pristupnica na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno -nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno području Biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija na Katedri za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, održat će nastupno predavanje  dana 15. listopada 2018. (ponedjeljak) u 13:30 sati velikoj predavaonici Kliničkog bolinčkog centra Split, lokalitet Firule,  na temu "Serumski biljezi tumorskog rasta u kliničkoj praksi".

Obavijest o nastupnom predavanju

Dodatne informacije