Važne obavijesti

Sveučilište u Splitu, sukladno odredbama Pravilnika, raspisuje Dopunski natječaj za dodjelu 9 nedodijeljenih stipendija na Natječaju za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018. od 22. prosinca 2017. godine.

Kandidati koji su sudjelovali na Natječaju od 22. prosinca 2017.g. i udovoljavaju uvjetima za dobivanje stipendije, ali nisu bili dobitnici stipendije jer su prednost sukladno propisanim kriterijima dobili drugi kandidati, također se moraju ponovno natjecati tj. prijaviti (s potrebnom dokumentacijom) na Dopunski natječaj ako su i dalje zainteresirani za dobivanje stipendije te ravnopravno sudjeluju u Dopunskom natječaju s ostalim kandidatima sa svoje sastavnice.

Prijave na Dopunski natječaj za dodjelu stipendija podnose se od dana objave Dopunskog natječaja do zaključno 06. ožujka 2018. godine. Prijave se podnose osobno ili preporučenom poštom, na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Služba protokola.

Sve potrebne informacije, kao i dokumentacija, nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prijave tema i preuzimanje obrazaca za prijavu može napraviti od 5. ožujka do 30. lipnja 2018. godine u Studentskoj referadi.

Teme završnih radova 2017-2018

Teme diplomsklih radova 2017-2018

Poštovani studenti, obavještavamo Vas da su ponovno pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendije.

Rang-liste objavljene su na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr. 

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 16. veljače do 12.00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Dodatne informacije