Važne obavijesti

U skladu s  Pravilnikom o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija (u nastavku: Odjela):

  • prijave tema i preuzimanje obrazaca za prijavu može se napraviti do 30. lipnja 2018. u Studentskoj referadi
  • studenti mogu dogovoriti s mentorom temu rada koja ne mora biti već unaprijed dostavljena od strane nastavnika
  • jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše petorici studenata
  • mentor za izradu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu te nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti
  • mentor za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu
  • mentor može biti i nastavnik s druge visokoobrazovne sastavnice koji sudjeluje u nastavi na Odjelu
  • studentu se može imenovati i su-mentor za izradu završnog/diplomskog rada

 

Za lakše snalaženje u proceduri obrane završnog/diplomskog rada, upućujemo na link

https://ozs.unist.hr/nastava/obrana-zavrsnog-diplomskog-rada

TEME ZAVRŠNIH RADOVA

TEME DIPLOMSKIH RADOVA

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 14. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 14. svibnja 2018. godine, rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Šimun Anđelinović donosi odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., a za postignuća u akademskoj godini 2016./2017.

Prijave se primaju najkasnije do 1. lipnja 2018. godine, a odluka o dobitnicima će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica najkasnije tri dana prije svečane dodjela Rektorove nagrade, koja će se održati u okviru proslave Dana Sveučilišta 15. lipnja.

Prijavni obrazac kao i tekst Odluke te Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu nalaze se u prilogu obavijesti.

Dodatne informacije