Važne obavijesti

Studenti koji su ostvarili pravo na upis prve godine sveučilišnih preddiplomskih studija temeljem rezultata Državne mature na jesenskom roku,

trebaju doći u petak 21. rujna 2018. godine u učionicu F-401 na 4. katu Zgrade tri fakulteta, u 11.00 sati.

Upute za upis.

Nastava za studente 1. godine preddiplomskih studija počinje 1. listopada 2018. u 8:00 h, u učionici F-401 na 4. katu Zgrade 3 fakulteta

Pozdravni govor pročelnika Odjela održat će se dana 1. listopada 2018. godine u 9;35 h u učionici F-401 na 4. katu Zgrade tri fakulteta.

Nakon pozdravnog govora studenti mogu preuzeti svoju studentsku iskaznicu i indeks.

Dodatne informacije