Važne obavijesti

Natječaj za tri nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača u području Biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, u Katedri za radiološku tehnologiju možete vidjeti ovdje.

U ponedjeljak, 30.4.2018. u 14:00 h, je  zadnji rok za prijavu za državne stipendije koje studentima nudi Republika Italija.

Tekst natječaja na engleskom nalazi se na linku https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/resource/doc/2018/03/bando_a.a.2018_2019_in_inglese.pdf

Studentski izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija održat će se dana 29. svibnja 2018. godine (utorak) na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u vremenu od 08:00  do 20:00 sati, u prostorima Vijećnice Odjela, na V. katu Zgrade "Tri fakulteta".

NOVO:

Odluka o usvajanju zapisnika

Odluka o pravovaljanosti kandidacijskih lista

Kandidacijska lista predlagatelja Nevena Vukorepe

Kandidacijska lista predlagateljice Andree Krolo

Prilozi:

Odluka o raspisivanju izbora

Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva

Kandidacijska lista

Lista podrške

Pravilnik za provedbu studentskih izbora Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Dodatne informacije