Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2018./2019.:

ISPITNI ROKOVI ZA I. GODINU STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA II. GODINU STUDIJA