Nastavne ustrojbene jedinice

 • Kabineti
 • Klinike i klinički zavodi
 • KBC Split
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ
 • Dom zdravlja SDŽ
 • Ostale nastavne baze
 • Katedra za sestrinstvo
 • Katedra za primaljstvo
 • Katedra za radiološku tehnologiju
 • Katedra za fizioterapiju
 • Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
 • Katedra za društveno humanističke znanosti

Dodatne informacije