• Centar za rehabilitaciju "Mir"
 • Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
 • HNK Hajduk
 • Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači"
 • Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj"
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
 • Klinički bolnički centar Split
 • Poliklinika dr.Obad
 • Dječiji dom Maestral
 • Xdent
 • Dom za stare i nemoćne Split
 • Poliklinika Medikol
 • Dom zdravlja Splitsko - dalmatinske županije

Dodatne informacije